MENU

Privacyverklaring

Ik, Angélica Vis van Angélica Vis Fotografie, neem je privacy en veiligheid erg serieus. Hieronder leg ik je in een zo duidelijk mogelijke taal uit welke gegevens ik verwerk, wat ik er mee doe en welke stappen ik onderneem om deze te beschermen. Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– De foto’s die ik opdracht van u maak

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid, ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden of seksuele leven. Als fotograaf zijnde verwerk ik dan ook automatisch dit soort gegevens als ik u op de foto zet.

Angélica Vis Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het leveren van producten (foto’s digitaal en offline)
– Het gebruik van (portret)foto’s voor portfolio en social media
– Op de blog worden de gegevens gebruikt (naam, e-mailadres en IP-adres) voor het plaatsen van een reactie onder een artikel

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Angélica Vis Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia: 7 jaar >wettelijke verplichting
Adres: 7 jaar >wettelijke verplichting
Telefoonnummer: 7 jaar >wettelijke verplichting
Email adres: 7 jaar >wettelijke verplichting
Foto’s: 5 jaar >bestelperiode tenzij er toestemming is verleend (voor bijv. gebruik portfolio/social media)
Google Analytics: 26 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden
Angélica Vis Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Angélica Vis Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Angélica Vis Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mijn site gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content kan aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Cookies die ik gebruik:
Functionele cookies – Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies – Dit zijn cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content kan bieden. Deze gegevens worden bijgehouden door Google Analytics, waar een verwerkingsovereenkomst mee is getekend. Het IP-adres is geanonimiseerd en de gegevens worden niet doorgestuurd naar aanvullende Google diensten of derde partijen.

Social Media cookies – Deze cookies maken het mogelijk om artikelen of foto’s op mijn site te delen op social media zoals Pinterest of Instagram. Ook maak ik gebruik van de plug-in Gravatar, waar je met een account berichten kunt achterlaten op artikelen van mijn blog.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Angélica Vis Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hi@angelicavis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Angélica Vis Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk hierbij aan het beveiligen van computers, de website d.m.v. een SSL-verbinding en goede wachtwoorden, (externe) harde schijven, e-mailadressen, social media en telefoons. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hi@angelicavis.nl

Wijzigen van privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018. Angélica Vis Fotografie kan ten alle tijden wijzigingen doorvoeren in deze verklaring.

CLOSE